چطور اطمینان کنم؟

فروشگاه اینترنتی برق استار دارانده نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است . دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات  می باشد. فروشگاه برق استار خود را ملزم به انجام تعهدات خود در راستای اعتماد متقابل مشتری میداند.