سفارش چگونه برای من ارسال می شود؟

سفارش های شما از طریق پسی یا باربری ارسال می شود. 

یکی از شیوه های ارسال مرسولات در برق استار با استفاده از اداره پست می باشد. در حالت کلی شیوه ارسال مرسولات به صلاحدید کارشناسان برق استار می باشد ولی در اکثر موارد در صورتی که وزن کل مرسولات سبد خرید شما کمتر از 8 کیلو گرم باشد، خرید شما از طریق اداره پست برای شما ارسال می شود. 

در شیوه ارسال باربری مرسوله ای که از نظر ابعاد کالا یا بسته و وزن ، حجم بیش از حد معمول استاندارد ارسال بار در پست باشد با این شیوه ارسال می شود که در اینصورت مرسوله شما تا نزدیکترین مرکز باربری شهر و محل شما به صورت رایگان ارسال خواهد شد. در حالت کلی کارشناسان برق استار بنا به صلاحدید شیوه ارسال بار را انتخاب می کنند .