برق استار حامی برند ایرانی...

حمایت از برند های ایرانی با کیفیت در صنعت برق از اهداف فروشگاه اینترنتی برق استار میباشد.در صنعت برق چند سالی است کالا های بی کیفیت خارجی جای خود را به محصولات با کیفیت بالای ایرانی داده است.فروشگاه اینترنتی برق استار با تمرکز بر تولیدکنندگان ایرانی میکوشد از برند ، کالا و کارگر ایرانی حمایت کند.پیشنهاد فروشگاه اینترنتی برق استار به کاربران خود همیشه و همه وقت خرید کالای ایرانی در جهت حمایت از رونق تولید بوده و همیشه خود را متعهد به انجام این مهم کرده است.