تلفن تماس با مجموعه برق استار  : 02191011546

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 13:30-8:30 و 18-16

               پنج شنبه 13:30-8:30

آدرس دفتر مرکزی (اصفهان) :  شهر اصفهان، خیابان کاشانی، خیابان صاحب روضات، بین کوچه 13 و 15، پلاک 87

info@barghstar.com

صاحب امتیاز : شرکت آریا پرداز کارو