تلفن تماس با مجموعه برق استار  : 02191011546

آدرس دفتر مرکزی (اصفهان) :  شهر اصفهان، خیابان کاشانی، خیابان صاحب روضات، بین کوچه 13 و 15، پلاک 87

info@barghstar.com

صاحب امتیاز : شرکت آریا پرداز کارو